elling genichesk

Азовское море отдых на Арабатской стрелке

Куда поехать на выходные и на время летнего отдыха - Эллинг "Геническ"- 25 отдельно стоящих коттеджей и срубов, у самого берега, на площади более 10га. В каждом - отдельный вход, кухня и санузел. На собственном пляже, длинной более 900м, всегда достаточно свободного места для желающих уедениться.

Заказ и продажа путевок 2021год

ВНИМАНИЕ отказаться от оплаченного заказа Вы можете не менее чем за пять дней до числа на которое он сделан. В случае отказа мене чем за пять дней с Вас будет удержана полная стоимость проживания за трое суток. Для ознакомления с условиями бронирования нажмите на ссылку "Заказ и продажа путевок"
Для бронирования домика Вам необходимо:
1.Позвонить по телефонам:
067-4556403, 050-0563956, 095-000-92-08, 097-38-666-37
или отослать сообщение на Вайбер по телефонам:
067-455-64-03,. 095-000-92-08
2.Сообщить администратору:
- свое Ф.И.О.;
- класс домика (коттедж, сруб, эллинг) и их количество,
необходимое Вам количество мест в каждом из них;
- время Вашего прибытия и количество дней в течении которых, Вы будете находиться на отдыхе;
- свой контактный телефон или адрес электронной почты на который Вам можно выслать договор и счет для оплаты.
После этого мы свяжемся с Вами по указанным телефонам для уточнения и подтверждения заказа. После подтверждения заказа, Вам будет выслан договор для ознакомления и счет для оплаты в размере 50% от стоимости проживания. Оплата счёта одновременно является подтверждением Вашего согласия с условиями данного договора и его подписанием. Счет необходимо оплатить в течении 3 суток с момента получения. В этом случае, за Вами бронируется место для отдыха, стоимость проживания остается неизменной и не зависит от ее повышения в течении сезона. Договор считается подписанным.

ВНИМАНИЕ: если в течении трех суток оплата не поступает на счет бронирование места не происходит договор считается не заключаенным.

ДОГОВІР №
про надання послуг з розміщеня
м. Генічеськ ____ 202_ р..
ТОВ СК "Генічеськ" код платника податків 22729440 який є платником єдиного 5% податку, та діє на підставі статуту та витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців далі «Виконавець», з однієї сторони, та (ф.и.о.) ____________________________________________ (паспорт, код ) __________________________
____ що в подальшому іменується «Замовник», діє на підставі власного волевиявлення, з іншої сторони, а разом названі сторони, уклали цей договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Предметом цього договору є: надання Виконавцем послуги з розміщення у елінгу «Генічеськ»,
arabat-elling.com.ua , який розташований за адресою: Україна, Херсонська обл., Генічеський р-н, с. Генічеська Гірка, вул.Набережна, 63 (надалі – «елінг»). Замовник приймає такі послуги та сплачує їх вартість на умовах, що викладені нижче.
1.2. Надання виконавцем послуги за цим договором, клас обраного Замовником номеру (номерів), час та тривалість надання послуг, а також їх вартість погоджено Сторонами у п.3.1. цього Договору.
2 . ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ
2. 1. У відповідальності до погодженого Сторонами класу номеру, часу та тривалістю відпочинку у «еллінг» Виконавець направляє Замовнику рахунок для сплати останнім авансового платежу в розмірі 50 % від вартості послуг (надалі назване-бронювання).
2.2. Замовник зобов'язується сплатити вартість бронювання на протязі 3 банківських днів з моменту одержання рахунку від Виконавця. Сплата 50% вартості послуг розміщення вважається сторонами як підписання договірну. В разі невиконання Замовником цього положення, рахунок вважається недійсним, а цей договір - розірваним за згодою Сторін.
2.3 Замовник має право здійснювати додаткове замовлення послуг з організації розміщення в порядку, передбаченому цим Договором.
2.4. Після сплати Замовником повної вартості послуг Виконавцю на умовах цього Договору, останній зобов'язаний здійснити розміщення Замовника та належних до нього осіб ( у разі наявності таких) у відповідності до погодженого Сторонами у п.3.1.
3 . ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.
3.1 Вартість послуг за цим Договором:
Клас путівки (вартість за добу ) _____________________ грн.
Кількість діб ________________________________________
Період розміщення _________________________________
Номер будинку та кількість проживаючих__________________
Повна вартість відпочинку: ,________________________ грн.
Передплата ________________________________________грн.
3.2. В разі здійснення бронювання номеру (номерів) в порядку та розмірі, які передбачені у розділах 2 та 3 цього Договору, остаточна сплата Замовником вартості послуг, що є предметом цього Договору повинна бути проведена не пізніше першого дня надання Виконавцем послуг, яка зазначена у п.3.1. цього Договору, або по приїзду на відпочинок, але в будь-якому разі до початку надання Виконавцем послуг розміщення у погоджений сторонами строк.
3.3. Замовник має сплатити повну (100%) вартість послуг, для чого звертається до Виконавця за наданням відповідного рахунку.
3.4. Здійснення Замовником бронювання та не відмова від отримання замовлених послуг, за п'ять діб до початку відпочинку, надає Виконавцю право не повертати Замовнику вартість триденного розміщення, в якості відшкодування власних збитків та в якості застосування оперативно-господарських санкцій у разі відмови Замовником від послуг розміщення.
3.5. Вартість сплачених Замовником послуг від надання яких він відмовився, з урахуванням положень пп..3.4. цього Договору повертається Виконавцем у договірні терміни, але не пізніше початку надання Виконавцем послуг, які зазначені у п.3.1. Договору, шляхом видачі через касу Виконавця, або по безготівковому рахунку.
3.6. Сплата за розміщення стягується за повним добовим тарифом, котрий вираховується з 12.00. Заселення відбувається в 14.00. Виїзд в 11.00. останнього дня перебування..
3.7.Замовник погоджується що кількість проживаючих та користуючихся зручностями у орендованому приміщені буде відповідати кількості осіб зазначених у п.3.1. При встановлені факту порушення умов цього розділу Замовником, договір вважаться розірваним з моменту встановлення такого факту а кошти внесені за цим договором не повертаються.
3.8. Замовник підтверджує що він ознайомлений з інструкцією по техніці безпеки, поведінки на воді, утилізації сміття. Замовник зобов'язується сплатити повну вартість пошкодженого майна виконавця.
4 . ФОРС-МАЖОР.
4.1. Кожна з сторін звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання або неналежне виконання зобов'язань по даному договору, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), які виникли після укладення договору в результаті надзвичайних подій, які сторона не могла передбачити або попередити всіма можливими заходами.
4.2. Форс-мажорними обставинами сторони визнають: війни, воєнні дії, блокади, анексія території розташування пансіонату іншою державою, стихійні лиха, пожежі, повені, землетруси інші стихійні лиха або сезонні природні явища, ембарго або міжнародні санкції, валютні обмеження та інше втручання з боку державних органів, які роблять неможливими виконання сторонами своїх обов'язків. Факт виникнення і строк дії вказаних форс-мажорних обставин має бути підтверджений Торгово-промисловою палатою або іншим компетентним державним органом відповідного регіону.
4.3. Сторона, яка посилається на обставини непереборної сили, зобов'язана попередити іншу сторону у письмовій формі, або шляхом розміщення відповідної інформації на сайті arabat-elling.com.ua на протязі трьох робочих днів з моменту виникнення цих обставин або з моменту з'явлення нагоди для такого попередження.
4.4. При припиненні дії вказаних обставин сторона, яка посилається на такі обставини, зобов'язана проінформувати про це іншу сторону у письмовій формі, або шляхом розміщення відповідної інформації на сайті arabat-elling.com.ua
5 . ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
5.1. Цей договір набуває чинності з моменту його підписання, або оплати 50,% вартості послуги з розміщення замовником, та діє до 30.10. 202_ р, або до виконання Сторонами грошових зобов'язань – до остаточного розрахунку.
5.2. Сторони за взаємною згодою можуть достроково припинити його дію, або продовжити на новий узгоджений термін.
5.3. Одностороння відмова від виконання цього Договору не припускається, крім випадків, передбачених законодавством України.
6. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, ПОШТОВІ ТА БАНКОВСЬКІ РЕКВІЗІТИ СТОРІН

Виконавець: директор ТОВ СК «Генічеськ» ________ Годес В.В
Замовник : ___________Отдых на косе Арабатская стрелка это поселки Генгорка Счастливцево и Стрелковое. Эллинг «Геническ» расположен в самом начале Арабатской стрелки и занимает площадь более 10 га. ( видео на предыдущей странице 2м.55с. - 3м.05с). Это первая из баз отдыха на косе рядом с Геническом. Карта Азовского моря наглядно демонстрирует, что Арабатская стрелка это пляж длинною 100 км , приспособленный для отдыха с детьми. Недорогой отдых на Арабатской стрелке, по отзывам отдыхающих, главное преимущество отдыха в Геническе. Сюда едут на выходные и на время летнего отпуска. Эллинг «Геническ» предлагает недорогой и комфортный отдых на Арабатской стрелке в отдельно стоящих друг от друга домиках у моря где пляж в 10 шагах.

Simplicity is not the absence of clutter; that's a consequence of simplicity. Simplicity is somehow essentially describing the purpose and place of an object and product.

Восемь причин приехать на отдых в эллинг "Геническ"

• удаленное от шумных автомобильных дорог, тихое уютное место для семейного отдыха и отдыха с детьми - доступные цены
25 комфортных номеров на площади более 10га. - отдельно стоящие коттеджи срубы эллинги у моря в первой линии, бесплатная парковка
• высокоскоростной Интернет - WI-FI
• собственный пляж длинною 900м - мягкий мелкий песок зонты навесы шезлонги
• 2 кайт школы на территории эллинга
• 250 метров до уникальных озер Сиваша - рапа соль целебные грязи
• 3км до самого дешевого центрального рынка Геничека супермаркета АТБ центральных офисов Приват и Ощадбанка
• гибкие скидки - бонусы постоянным клиентам
Подробнее на нашем YouTube канале. Ссылки на него и наши странички в социальных сетях - вверху и внизу страницы.

РЕГИСТРАЦИЯ И ПОСЕЛЕНИЕ ОТДЫХАЮЩИХ ЕЖЕДНЕВНО С 8-00 ДО 20-00.
Познакомьтесь с нашей командой
эти молодые девушки и парни работают каждый день, чтобы предоставить качественный сервис
Ольга Юрьевна
Менеджер
Нина
Администратор
Юлия
Администратор
Анатолий
Мастер на все руки
Отзывы наших клиентов
Contact
,
+38-067-455-64-03
+38-050-056-39-56
+38-067-146-45-46
godes111@gmail.com
3 км Арабатской стрелки ул. Набережная 63 с.Геническая Горка Генический р-н Херсонская обл.Украина 75500
эллинг геническ
Оставьте свой телефон и мы с Вами свяжемся
Вы можете позвонить нам сами
+380674556403
Made on
Tilda